Propozície a registrácia
 Proposition and registration

                                                   PROPOZÍCIE /PROPOSITION/

50km / 3300m+

    Miesto konania: Obec Staré Hory, okr. Banská Bystrica

    Organizátor: OZ - Krížna Krížom Krážom

    Dátum podujatia: 25.05.2019

   Štart - Cieľ- registrácia: Futbalové ihrisko a Základná škola Staré Hory

   Program podujatia: 24.05.2019, od 16:00 do 18:00 hod.- registrácia

                                     25.05.2019, od 05:30, do 06:45hod. -registrácia

                                                               06:45hod. - výklad trate

                                                               07:00hod. - štart preteku

                                                               15:00 - 17:00hod. - obed

                                                               17:30hod. - vyhlásenie výsledkov

   Registrácia: Registrácia bude spustená 15.marca 2019 https://www.kril.sk/preteky

   Štartovné :      do 15.05.2019  - 22,-eur , po 15.05.2019 a v deň štartu - 28,-eur

  Celkoví vlaňajší víťazi /žena, muž/ štartovné grátis , čiže 0,-eur

   POZOR !!! Limit na pretek je 150 účastníkov

  Kategórie: Muži A od 18 do 39 rokov

                     Ženy B od 18 do 39 rokov

                     Muži C od 40 do 49 rokov

                    Ženy D od 40 do 49 rokov

                    Muži E od 50 rokov

                   Ženy F od 50 rokov

   Odmenený prví traja v každej kategórii

Občerstvovačky: 1./ kráľov prameň cca. 11km/ 2./ salaš pod Suchým cca. 20km/      

                               3. / Liptovské Revúce cca.31km/ 4. / pod Majerovou skalou cca.46km/

Povinná výbava: tenká vetrovka /fukerka/ ,mobil, vlastný pohár

Doporučená výbava: rukavice, niečo na hlavu /buff, čelenka, čiapka/

Povolená výbava: bežecké palice

UPOZORNENIE: Budeme sa pohybovať v Národnom parku Veľká Fatra, preto žiadame pretekárov o dodržiavanie návštevného poriadku, odpad  odkladať len na občerstovacích staniciach, alebo v cieli.

Dôležité: Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní mať zabezpečené individuálne poistenie na hory. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody majetku, alebo zdravia súvisiace s účasťou na preteku, alebo pri presune na pretek a v mieste konania preteku. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo na upravenie trate preteku.
22km 1400m+

Miesto konania: Obec Staré Hory, okr. Banská Bystrica

Organizátor: OZ - Krížna Krížom Krážom

Dátum podujatia: 25.05.2019

Štart - Cieľ- registrácia: Futbalové ihrisko a Základná škola Staré Hory

Program podujatia: 25.05.2019, od 08:30, do 10:30hod. -registrácia

                                                             10:45hod. - výklad trate

                                                              11:00hod. - štart preteku

                                                              13:30 - 15:00hod. - obed

                                                              16:00hod. - vyhlásenie výsledkov

Registrácia: Registrácia bude spustená 15.marca 2019 , na https://www.kril.sk/registracia/kk

Štartovné : do 15.05.2019 - 12,-eur , po 15.05.2019 a v deň štartu - 15,-eur

Celkoví vlaňajší víťazi /žena, muž/ štartovné grátis , čiže 0,-eur

POZOR !!! Limit na pretek je 150 účastníkov

Kategórie: Muži A od 18 do 39 rokov

                   Ženy B od 18 do 39 rokov

                    Muži C od 40 do 49 rokov

                    Ženy D od 40 do 49 rokov

                    Muži E od 50 rokov

                   Ženy F od 50 rokov

                  Odmenený prví traja v každej kategórii

Občerstvovačky: 1./ kráľov prameň cca. 11km/ 2. / pod Majerovou skalou cca.19km/

Povinná výbava: tenká vetrovka /fukerka/

Doporučená výbava: rukavice, niečo na hlavu /buff, čelenka, čiapka/

Povolená výbava: bežecké palice

UPOZORNENIE: Budeme sa pohybovať v Národnom parku Veľká Fatra, preto žiadame pretekárov o dodržiavanie návštevného poriadku, odpad odkladať len na občerstovacích staniciach, alebo v cieli.

Dôležité: Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní mať zabezpečené individuálne poistenie na hory. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody majetku, alebo zdravia súvisiace s účasťou na preteku, alebo pri presune na pretek a v mieste konania preteku. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo na upravenie trate preteku.