Propozície a registrácia
 Proposition and registration

                                                   PROPOZÍCIE /PROPOSITION/

49km / 3200m+

    Miesto konania: Obec Staré Hory, okr. Banská Bystrica

    Organizátor: OZ – Krížna Krížom Krážom

    Dátum podujatia: 30. 05. 2020

   Registrácia:  Základná škola Staré Hory

   Štart – Cieľ: futbalové ihrisko

   Program podujatia: 29. 05. 2020 registrácia  17.00 – 18.30 h 

                                     30. 05. 2020 registrácia   5.30 – 6.45 h

                                                            výklad trate    6.45 h

                                                            štart pretekov   7.00 h

                                                            obed   15.00 – 17.00 h

                                                            vyhlásenie výsledkov   17.30 h

   Registrácia: registrácia bude spustená 1. marca 2020 https://www.kril.sk/preteky

   Štartovné:   do 15. 05. 2020  25 Eur, po 15. 05. 2020 a v deň štartu 29 Eur

  Celkoví vlaňajší víťazi (žena, muž) štartovné 0 Eur

   POZOR !!! Limit na preteky je 100 účastníkov

  Kategórie: Muži A od 18 do 39 rokov

                     Ženy B od 18 do 39 rokov

                     Muži C od 40 do 49 rokov

                    Ženy D od 40 do 49 rokov

                    Muži E od 50 rokov

                   Ženy F od 50 rokov

Odmenení budú prví traja v každej kategórii

Občerstvovačky:  1.   Hotel Kráľova studňa cca 11 km 2.  salaš pod Suchým cca 20 km       

                               3.  Liptovské Revúce cca 31 km      4.  Prašnické sedlo cca 40 km

                               5.  pod Majerovou skalou cca 46 km

Povinná výbava: tenká vetrovka (fukerka), mobil, vlastný pohár

Odporúčaná výbava: rukavice, niečo na hlavu (buff, čelenka, čiapka)

Povolená výbava: bežecké palice

UPOZORNENIE: 

Budeme sa pohybovať v Národnom parku Veľká Fatra, preto žiadame pretekárov o dodržiavanie návštevného poriadku, odpad  odkladať len na občerstvovacích staniciach alebo
v cieli.

Dôležité: Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní mať zabezpečené individuálne poistenie na hory. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody majetku alebo zdravia súvisiace s účasťou na pretekoch alebo pri presune na preteky a v mieste konania pretekov. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje právo na upravenie trate pretekov.
22km 1400m+

Miesto konania: Obec Staré Hory, okr. Banská Bystrica

Organizátor: OZ – Krížna Krížom Krážom

Dátum podujatia: 30. 05. 2020

Registrácia: Základná škola Staré Hory

Štart – Cieľ: futbalové ihrisko 

Program podujatia: 30. 05. 2020 registrácia  08.30 – 10.30 h 

                                                         výklad trate  10.45 h

                                                         štart pretekov  11.00 h 

                                                         obed  13.30 – 15.00 h

                                                         vyhlásenie výsledkov  16.00 h

Registrácia: registrácia bude spustená 1. marca 2020  na https://www.kril.sk/registracia/kk

Štartovné: do 15. 05. 2020  15 Eur, po 15. 05. 2020 a v deň štartu  19 Eur

Celkoví vlaňajší víťazi (žena, muž) štartovné 0 Eur

POZOR !!! Limit na preteky je 150 účastníkov

Kategórie: Muži A od 18 do 39 rokov

                   Ženy B od 18 do 39 rokov

                   Muži C od 40 do 49 rokov

                   Ženy D od 40 do 49 rokov

                   Muži E od 50 rokov

                   Ženy F od 50 rokov

                  Odmenení budú prví traja v každej kategórii

Občerstvovačky: 1. Hotel Kráľova studňa cca 11 km  2.  pod Majerovou skalou cca 19 km

Povinná výbava: tenká vetrovka (fukerka) 

Odporučená výbava: rukavice, niečo na hlavu (buff, čelenka, čiapka)

Povolená výbava: bežecké palice

UPOZORNENIE: 

Budeme sa pohybovať v Národnom parku Veľká Fatra, preto žiadame pretekárov o dodržiavanie návštevného poriadku, odpad odkladať len na občerstvovacích staniciach alebo
v cieli.

Dôležité: Všetci účastníci štartujú na vlastnú zodpovednosť a sú povinní mať zabezpečené individuálne poistenie na hory. Organizátor nepreberá zodpovednosť za škody majetku alebo zdravia súvisiace s účasťou na pretekoch alebo pri presune na preteky a v mieste konania pretekov. V prípade nepriaznivých poveternostných podmienok si usporiadateľ vyhradzuje
právo na upravenie trate pretekov.